PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 

 

DO PRZYGOTOWANIA WSTĘPNEGO PROJEKTU POTRZEBUJEMY KRÓTKIEGO OPISU ORAZ ZDJĘCIA/RYSUNKU/INSPIRACJI